” Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình. ”
Tony Robbins

Sự kiện " Tổng kết 2018, mục tiêu 2019" của Nhà Đại Phát được tổ chức tại không gian tầng Eon 51, toàn nhà Bitexco

Sự kiện ” Tổng kết 2018, mục tiêu 2019″ của Nhà Đại Phát được tổ chức tại không gian tầng Eon 51, toàn nhà Bitexco

Năm mới 2019 giống như một chương trong cuốn sách về thành công, đang chờ đợi được viết, và chúng tôi bắt đầu chương sách này bằng cách đặt bút lập ra các mục tiêu.

Chiến binh Nhà Đại Phát đặt bút lập mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.

Chiến binh Nhà Đại Phát đặt bút lập mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình.

Bằng việc lập ra các MỤC TIÊU về những điều mình muốn, viết nó xuống, thường xuyên xem lại nó, và mỗi ngày lại làm điều gì đó giúp chúng tôi tiến gần với những mục tiêu của mình.