May 2021

Quy hoạch Phú Quốc vừa điều chỉnh – nhà đầu tư nên biết

2021-05-22T13:41:08+07:00

Quy hoạch Phú Quốc cho giai đoạn 2021 – 2030 vừa được phê duyệt điều chỉnh thông qua quyết định 486/QĐ-TTg ngày 30/03/2021. Thành phố Phú Quốc cũng đã tổ chức Lễ công bố quy hoạch điều chỉnh để làm rõ các điểm thay đổi, nhằm minh bạch thông tin, tránh các thông tin bị [...]

Quy hoạch Phú Quốc vừa điều chỉnh – nhà đầu tư nên biết2021-05-22T13:41:08+07:00

Điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc mới nhất giai đoạn 2021-2030

2021-05-04T10:15:22+07:00

Ngày 23/04, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức công bố quyết định số 486/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về điều chỉnh cục bộ điều chỉnh quy hoạch chung của Phú Quốc đến năm 2030. Nội dung bản điều chỉnh đề cập đến 8 địa điểm trong đó tập trung 5 điểm ở An [...]

Điều chỉnh quy hoạch Phú Quốc mới nhất giai đoạn 2021-20302021-05-04T10:15:22+07:00
Go to Top