Lưu trữ Quản lý đại lý - Nhà Đại Phát
/Tag: Quản lý đại lý

Tháng Năm 2019

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ

2019-05-20T09:21:59+00:00

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Tổ chức đào tạo về sản phẩm, giỏ hàng thường xuyên cho các đại lý - Hỗ trợ, thúc đẩy công tác bán hàng của các đại lý - Cập nhật mọi thông tin, chính sách, tài liệu liên quan đến công tác bán hàng cho các đại lý [...]

QUẢN LÝ ĐẠI LÝ2019-05-20T09:21:59+00:00