Du lịch y tế – mỏ vàng mới của Phú Quốc tương lai

2021-02-06T06:17:13+07:00

Phát triển du lịch y tế được xem là hướng đi hợp với xu thế thời đại, góp phần đưa Phú Quốc nhanh hơn nữa trở thành trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực và thế giới. Du lịch y tế đang là ngành dịch vụ phát triển toàn cầu: Du lịch y [...]