Công bố chi tiết quy hoạch 1/500 khu đô thị An Thới Phú Quốc

2021-11-26T02:22:20+07:00

Ngày 25/11, Phường An Thới đã tổ chức lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (thường gọi là quy hoạch 1/500) của khu đô thị An Thới, Thành Phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. An Thới là 1 trong 2 phường lớn nhất của thành phố Phú Quốc, có diện [...]