Duyệt quy hoạch đất đô thị tại thị trấn Địa Trung Hải Phú Quốc

2021-05-05T15:15:19+07:00

Không chỉ chinh phục nhà đầu tư về vị trí và kiến trúc độc đáo, mới đây, khi bản phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ của Phú Quốc được công bố, thị trấn Địa Trung Hải một lần nữa trở thành tâm điểm cho cuộc săn tìm hết sức gắt gao. Thị trấn [...]