Khách sạn – Condotel hưởng lợi nhờ Du lịch Đà Nẵng phát triển mạnh

2018-10-17T07:42:46+07:00

Đà Nẵng đã khởi đầu mùa du lịch 2017 không thể ấn tượng hơn với gần 9.500 tỷ đồng đóng góp cho ngân sách. Lĩnh vực kinh doanh khách sạn, condotel nhanh chóng được mùa khi công suất phòng liên tục vượt ngưỡng. Khách du lịch tăng đột biến dịp DIFF 2017 Theo Sở Du [...]