Shophouse The Center Hillside Phú Quốc – định vị tinh tú giữa trời tinh hoa

2021-03-29T02:45:19+07:00

Tại bờ Tây Nam Đảo Ngọc, thị trấn Địa Trung Hải là một bến cảng phồn thịnh hội tụ những tinh hoa kiến trúc cùng công trình vượt thời gian. Trong số đó, shophouse The Center Hillside Phú Quốc chính là vì tinh tú với định vị cốt lõi trung tâm đầy kiêu hãnh. Vượng [...]