Từ một trợ lý Giám Đốc, quản lý Telesales, bằng sự nỗ lực và luôn trau dồi kiến thức về BĐS, Ms.Nhi đã vươn lên trở thành quản lý đại lý của Nhà Đại Phát. Chúc chị trong tương lại thành công ở vị trí  mới và vun trồng những mầm non Nhà Đại Phát.

Quản lý đại lý Nhà Đại Phát - Ms.Nhi

Quản lý đại lý Nhà Đại Phát – Ms.Nhi