Ngày đầu tuần, Nhà Đại Phát cùng nhau lên dây cót, với cách Quản lý thời gian hiệu quả để đạt mục tiêu đặt ra. Tất cả tiếp năng lượng cho nửa sau tháng 3, theo phương châm “Tạo lập thói quen, giờ vàng mỗi ngày”

Nhà Đại Phát trao hoa hồng và thưởng nóng cho sales

Nhà Đại Phát trao hoa hồng và thưởng nóng cho sales

Đặc biệt, Nhà Đại Phát thường xuyên cập nhật, xử lý nhanh và trao hoa hồng cực nóng cho các chuyên viên kinh doanh và các bộ phận hỗ trợ.

Nhà Đại Phát trao hoa hồng và thưởng nóng cho sales

Nhà Đại Phát trao hoa hồng và thưởng nóng cho sales

Các sales được tiếp năng lượng và trao "quả ngọt" xứng đáng

Các sales được tiếp năng lượng và trao “quả ngọt” xứng đáng